“Batıl / yanlış şeyleri söyleyerek insanlara nasihat eden, konuşan şeytandır. Hakkı söylemekten sakınan ise dilsiz şeytandır.” (kelâm-ı kibar)

7 Ocak 2017 Cumartesi

Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz / Süleyman Demirel (TC. 9. Cumhurbaşkanı)

Doğru tercih yapamazsak ortada insanlık kalmaz./
Sabahattin Gencal (Emekli Öğretmen)


*
Doğru tercih yapmakta tereddüt ediyorsanız 
aşağıdaki alıntıları okuyunuz. 
Tercihinizi önceden yapmışsanız zaman kaybetmenize gerek yoktur...

***
Kepaze

Binali Yıldırım, ABD’ye kepaze” demiş. 

Öyleyse… 
ABD çıkarları uğruna hazırlanan 1 Mart tezkeresi ile Irak’ın kuzeyine girmeme karşılığı ABD ile imzalanan 8.5 milyar dolarlık Dubai Anlaşması, yelpaze mi

Genelkurmay Başkanı’na liyakat madalyası takan çuvalcı ABD Generali, paşazade mi? 

CIA ajanı Graham Fuller buyurdu diye, Cumhuriyet ilkeleri, kaldırılması gereken cenaze mi? 

BOP Eşbaşkanlığı, uzun boy ölçmeye yarayan endaze mi? 

Şam’da cuma namazı kılma uğruna yitirilen canlarımız  kazazede mi? 

Olup bitenlerin ayrımında olan yurttaşlar şempanze mi?

Işık Kansu, Cumhuriyet, 07 Ocak 2017


*
            Bakara Suresi 30. ayetinde geçen "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" ifadesi, Adem aleyhisselamın yeryüzünde yaratıldığını mı gösterir? Yani Hz. Adem'in cismine Dünya da mı şekil verilmiştir?
Cevap

            Önce şunu belirtelim ki, ayette söz konusu edilen “halife” den maksat Hz. Adem mi, yoksa bütün insanlar mı olduğu konusunda görüş ayrılığı vardır. Alimlerin büyük çoğunluğuna göre, burada söz konusu edilen “halife” den maksat Hz. Adem'dir. Ancak önemli bir kısım tefsircilere göre bundan maksat insanlık neslidir.(bk. İbn Kesir, ilgili ayetin tefsiri).

          Nitekim, bütün insanlara hitabeden: “Sizi dünyada halifeler yapmış olan O’dur.”(Enam, 6/165), “O nesneler/putlar mı üstün yoksa, çaresiz kalıp kendisine yalvaran insanın duasını kabul edip sıkıntısını gideren ve sizi dünyada halifeler yapan Allah mı?”(Neml, 27/62) mealindeki ayetlerde de bu insanlık hilafetinden söz edilmektedir.

   Şunu da belirtelim ki, ayette  yer alan “cailun/CEALE” kelimesi,  yaratmak manasına geldiği gibi, kılmak, yapmak manasına da gelir.(
bk. Maverdî, Beyzavî, Şevkânî, ilgili ayetin tefsiri). Taberi, Zemahşerî, Razî, Alusî, bu ikinci manayı tercih etmişlerdir.(bk. a.g.e, ilgili ayetin tefsiri). Şayet bu ikinci manaya göre meal verilirse, manası; “Yeryüzünde bir halife kılacağım” demek olur ki bu, Hz. Adem (as)’ın yeryüzünde yaratıldığını göstermez.


*
İnsan, Allah’ın Halîfesidir

       İnsan, yeryüzünü îmâr etmek ve gönül mahsûlü eserler meydana getirmekle mükelleftir. Çünkü o, yeryüzünde Allâh’ın halîfesi olmak için yaratılmıştır. Cenâb-ı Hakk’a vekîl olarak yaşamak demek olan bu hilâfet vazîfesi, fıtrat-ı asli­yede meknûz istîdâdlarında, yâni fıtratında bu vazîfeyi yerine getirebilecek kâbiliyetleri taşıması itibâriyledir. Allâh Teâlâ, bu istîdâdın yeşer­meye memur bir tohum gibi geliştirilerek matlûb neticeyi hâsıl edebilmesi için ge­rekli programı, yâni emir ve nehiyleri Kur’ân-ı Kerîm’de beyân etmiştir.
         Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Nebiler Silsilesi 1, Erkam Yayınları

*
           “(Ey Muhammed) Sen onlara şöyle de: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri düşünür.” (Zümer; 9)

Mehmet Akif Ersoy bu ayet’i kerimeyi başına koyduğu bir şiirinde 

şöyle demektedir:

Olmaz ya… Tabi’i… Biri insan, biri hayvan!

Öyleyse, “cehalet” denilen yüz karasından

Kurtulmaya azmetmeli baştan başa millet.


*
            “Allah melekleri yarattı, onlara akıl verdi; hayvanları yarattı, onlara da nefis verdi; insanoğlunu yarattı, onlara hem akıl hem de nefis verdi. İnsanlardan kimin aklı nefsine galip gelirse, meleklerden daha üstündür; kimin nefsi aklına galip gelirse o da hayvanlardan aşağıdır” hadis-i şerifi insanın diğer varlıklardan farklı yaratılışına işaret eder.

İnsan, dünya hayatında bu yaratılış hikmeti ile bir tercih yapmak zorundadır. Ya doğru tercihi yapar; akıl yolunu seçer, meleklerden üstün bir varlık olur, nebiler ve velilerle rahmet yolunda yürür ya da yanlış tercihle nefsiyle baş başa kalır, hayvanlardan daha aşağı olarak lanet yolunda şeytana yoldaş olur.

Prof. Dr. Emine Yeniterzi 

**********************************


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder