“Batıl / yanlış şeyleri söyleyerek insanlara nasihat eden, konuşan şeytandır. Hakkı söylemekten sakınan ise dilsiz şeytandır.” (kelâm-ı kibar)

13 Kasım 2016 Pazar

Düşünme Zamanı (5) / Alıntılar          
         "Masumiyet karinesi dediğimiz şey insan onuru için" 

Masumiyet karinesinin önemine de işaret eden Çiçek, yargılama sonucu varılması gereken kanaate en başta varılıyor ise masumiyet karinesinin ihlal edildiğini ifade etti.
Çiçek, şöyle devam etti:

"Gizlilik bir işe yaramıyor, yargılama neredeyse fuzuli bir işlem haline geliyor, kanaati baştan ortaya koyunca. Yargılamanın sonucunda eğer benim iki sene, üç sene evvel, bir ay evvel kabul ettiğim istikamette mahkeme karar verirse, 'helal olsun adalet tecelli etti'. Tersi olursa 'yolunu buldular, adam beraat etti' ya da mahkum oldu, 'zaten düzmece evrakla, belgelerle mahkumiyet kararı verildi'.
Burada yargının işi de gerçekten zor. Bir de bunun üzerine siyasi tartışma inşa edilince, Türkiye içinden çıkılmaz, ne doğru ne yanlış anlaşılamaz, hale geliyor. Şu masumiyet karinesi dediğimiz şey, hakikaten insan onuru için. Çünkü bütün hukuki düzenlemelerin temelinde insan var. İnsan onuru diye bir şey kalmıyor, gizlilik diye bir şey kalmıyor. Dosyayı bilmiyoruz, her tür tartışmayı yapıyoruz, 'Niye öyle oldu, niye böyle oldu'
Sonuçta hani Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk devletiydi? Hukuk nerede kaldı?  
Dolayısıyla hepimiz en başta hukuku uygulayanlar olmak üzere hukuka uymak mecburiyetindeyiz. Eğer bu soruşturma gizli olacaksa gizli yapılacak.

Bugün gazetenin birinde, ilgili başsavcı, 'gizliliğe riayet edin' diyor. Başsavcının böyle bir yazıyı yazma ihtiyacını duymuş olması bile bu benim söylediğimi bin defa haklı çıkarır. Bu kanunun emridir, hukukun emridir, evrensel hukukun kuralıdır. Hukuka uygun bir yargılama yapılacaksa soruşturma evresi gizlidir. Bu böyle olacaktır. Eğer hukuka uygun bir yargılama yapılacaksa hüküm kesinleşinceye kadar kişi masumdur."

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder